logo

Współubezpieczenie

Pamiętaj także, że zawierając umowę z towarzystwem czy agentem nie jestea na nich skazany do końca życia. Po pewnym okresie korzystania z ich usług oceń je. Czy jesteś z nich zadowolony? Jeśli nie, nie wahaj się zwrócić do innego agenta. Co to jest współubezpieczenie? Czasem towarzystwo ubezpiecze­niowe zażąda, byś ubezpieczył pewien procent wartości twojego majątku. W ten sposób zabezpiecza się przed bardzo wysokimi stratami. W zamian za współpracę z twej strony, towarzystwo obniża wysokość składki. Kiedy zwrócisz się z roszczeniem wypłaty odszkodowania za szkody poniesione przez twoją firmę, towarzystwo wypłaci ci sumę zgodną ze stopą procentową określoną w klauzuli o współubezpiec+eniu. Gdybyś musiał ubezpieczyć 80% wartości twojego majątku, ubezpieczenie wypłaciłoby ci pełną wysokość straty do wysokości wartości ubezpieczonej. Jeżeli zaś wzrosłaby wartość twojego majątku, a nie uwzględniłbyś tego w wysokości składki, ubezpieczenie wypłaciłoby tylko kwotę objętą pierwotną umową. Jak Mysoka powinna być wartość odliczana? Wartość odliczana od polisy ubezpieczeniowej to suma zapłacona do momentu, gdzie zaczyna się pokrycie ubezpieczeniowe. W miarę jej wzrostu rośnie koszt ubezpieczenia. Np. jeśli chcesz ubezpieczyć swoje budynki na 80 000 dolarów, istnieją trzy możliwości. Jeżeli towarzystwo ma zapłacić całość poniesionej szkody lub pewien jej procent, albo pokryć straty powyżej 500 dolarów, składka może wynieść około 1500 dolarów. Natomiast jeżeli twoja firma jest w stanie pokryć pierwsze 1000 dolarów straty, składka może zostać zmniejszona do 1200 dolarów. Jeśli zaś może pokryć pierwsze 2 000 dolarów – składka może nawet być obniżona do 800 dolarów. To oznacza zaoszczędzenie 700 dolarów rocznie więcej niż przy wartości odliczanej 500 dolarów. Jeśli jednak uważasz, że twoja firma nie jest w stanie wyłożyć 2 000 dolarów w przypadku szkody, bezpieczniej będzie wykupić polisę z mniejszą wartością odliczaną. Decyzja zależy od sytuacji finansowej twoją firmy i ryzyka, jakie chcesz podjąć.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej! Fajnie, że tu jesteś! Mam na imię Izabela i jestem studentką ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim, bloga prowadzą od I roku studiów, jest to dla mnie forma hobby. Zamieszczam tutaj artykuły na tematy z dziedziny biznesu która mnie zainteresuje. Mam nadzieję, że Tobie przypadnie do gustu ten blog!