logo

Umowa sprzedaży firmy

Większość firm posiada swoją wartość. Składają się na nią: nieruchomości, majątek ruchomy, zapasy magazynowe, dobre imię firmy, lista klientów, patenty i prawa autorskie, styl prowadzenia usług, licencje lub inny majątek materialny i niematerialny. Najłatwiej wycenia się majątek materialny. Mogą to być nierucho­mości, narzędzia, sprzęt, wyposażenie i zapasy magazynowe. Znacznie trudniej wycenia się takie wartości jak dobre imię firmy i Usta kUentów. Pokażemy to na przykładzie agencji ubezpieczeniowej zakupionej przez jednego z autorów. Umowa sprzedaży wymieniała następujące pozycje:

  • Całe archiwa agencji i prowadzone przez nią sprawy, wszystkie raporty dzienne, odnowienia polis ubezpieczeniowych, aktualnie ważne polisy, dokumenty, akta i inne.

  • Meble, zapasy i sprzęt obecnie wykorzystywany przez agencję.

  • Dobre imię agencji, włącznie z (lecz nie tylko) wygasającymi ubezpiecze­niami, nazwą lub nazwami używanymi przez sprzedającego w powiązaniu z rzeczoną agencją.

  • Należności do rozliczenia. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej! Fajnie, że tu jesteś! Mam na imię Izabela i jestem studentką ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim, bloga prowadzą od I roku studiów, jest to dla mnie forma hobby. Zamieszczam tutaj artykuły na tematy z dziedziny biznesu która mnie zainteresuje. Mam nadzieję, że Tobie przypadnie do gustu ten blog!