logo

Skłonność do wyjawiania nieprzyjemnych prawd

Kobiety typu ENTJ mają szczególną skłonność do wyjawiania nieprzyjemnych prawd. Lepiej byłoby, gdyby w takich sytuacjach uważały na to, aby podkreślić, że nie traktują sprawy z zawziętością, starają się być obiektywne i są zdolne do konstruktywnej rozmowy ze swoim partnerem. Powinny skorzystać z naturalnego kobiece­go uroku i przekonać mężczyzn, że nie lubują się w osobi­stych argumentach, choć czasami może to tak wygląda. ENTJ nie czują się dobrze w pracy, w której nie jest wy­magana wyobraźnia i intuicja. Lubią otoczenie, w którym będą musieli się uporać z ambitnymi zadaniami i rozwią­zywać skomplikowane problemy. Dobrze radzą sobie rów­nież tam, gdzie trzeba szukać nowych rozwiązań i procedur, używać dróg, którymi nikt jeszcze nie chodził. Należy pa­miętać, że chociaż ENTJ bardzo sobie cenią swą niezależ­ność, to lepiej funkcjonują w jakiejś grupie niż jako samotni strzelcy. Jest to związane z ich skłonnością do struktur i or­ganizacji. Tym różnią się od swoich „sąsiadów” ENTP, któ­rzy chętniej ryzykują i mają szansę więcej stracić, ale i wię­cej zyskać.

Hej! Fajnie, że tu jesteś! Mam na imię Izabela i jestem studentką ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim, bloga prowadzą od I roku studiów, jest to dla mnie forma hobby. Zamieszczam tutaj artykuły na tematy z dziedziny biznesu która mnie zainteresuje. Mam nadzieję, że Tobie przypadnie do gustu ten blog!