logo

Finanse i rozwój gospodarki rolnej

Współczesne gospodarstwa rolne stoją przed masą kłopotów, które ciągle się poszerzają. Możliwość pomocy najbardziej podupadłym gospodarstwom oferuje wspólnota Unii Europejskiej, która przeznaczyła na polską gospodarkę ogromne finanse. Ekonomia dotycząca prowadzenia rolnictwa zwłaszcza w zachodniej Polsce, przeżywała kryzys od samego początku włączenia tych ziem w granice Polski. Niestety tereny te nie są przystosowane do profesjonalnej uprawy, przez co trzeba inwestować ogromne finanse w ulepszanie ziemi. Poza tym dochód z upraw nie jest wprost proporcjonalny do potrzeb takowego gospodarstwa. Wiąże się to z pojawianiem się na rynku coraz nowszych udogodnień technicznych i elektronicznych, które bardzo pomagają w prowadzeniu nowoczesnego rolnictwa. Finanse przeciętnego gospodarza wiejskiego nie są zbyt duże, przez co zmuszony jest on prosić o pomoc Unię Europejską, która przeznacza finanse z europejskiego budżetu. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, które pozwala ulepszać swoje gospodarstwa, nawet te, które są na skraju bankructwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: