logo

Archive for the ‘Typy ososbowości dla menedżerów’ Category:

ESFJ stanowi najbardziej towarzyski typ

Wiadomo, że ESFJ stanowi najbardziej towarzyski typ. Takie osoby dosłownie rozkwitają w kontaktach z innymi. Mają skłonności do idealizowania kogokolwiek lub czegokolwiek tego co aktualnie jest w centrum ich zainteresowania. Reprezentują około 13% populacji, a kluczem do ich duszy jest harmonia i życzliwość. Ich delikatną i opiekuńczą naturę formują ekstrawertyczne uczucia (EF), co wyprowadza ich poza horyzonty własnych potrzeb. Głównie służą innym. Potrafią zauważać szczegóły dotyczące zarówno rzeczy, jak i ludzi (S). To jest ich funkcja pomocnicza i skierowana jest ona do wewnątrz, co oznacza, że szczegóły dotyczące informacji, danych, sprawozdań, re­gularnych wydarzeń wzorów i innych podniet zewnętrznych są przez nich analizowane
Czytaj więcej


Funkcja oceniania

Funkcja oceniania (J) za­pewnia, że ich działania będą dobrze zorganizowane. O ile poprzednie typy ETJ miały na ogół cechy męskie, to tu jest wręcz odwrotnie. Mężczyźni tego typu nie mają potrzeby mocnego trzymania wodzy i stałego kontrolowania spraw, zwłaszcza jeżeli odbywa się to kosztem potrzeb i życzeń in­nych. Przeżywają również wewnętrzne konflikty pomiędzy męskim elementem SJ, czasem nazywanym stabilizującym i tradycjonalnym, a EF preferującym cechy opiekuńcze, wrażliwość oraz serdeczne i czułe zachowanie. Od ESFJ promieniuje przyjaźń i życzliwość. Są doskona­łymi gospodarzami, u których każdy czuje się dobrze, cho­ciażby dlatego, że po pierwszym przedstawieniu się nowych osób od razu zapamiętają, jak się
Czytaj więcej


Potrzeba stałego doceniania

ESFJ nigdy nie zapomną o rocznicy lub innych ważnych dniach. Rani ich bardzo brak zainteresowania ze strony innych. Potrzebują stałego doce­niania i potwierdzenia sympatii dla swojej osoby. Zauwa­żają, jaki wyraz twarzy mają i co robią osoby, z którymi prze­bywają. Na podstawie norm społecznych formułują sobie zdanie na ich temat. Jeżeli na krótki czas są odizolowani od towarzystwa, czują się nieswojo, niemalże jak w więzieniu. Najlepiej im się powodzi w pracy, gdzie przebywają z ludźmi, mogą im służyć i pomagać. Są doskonałymi sprze­dawcami, pracują w służbie zdrowia i w szkołach. Odbior­cy ich usług otrzymują nie tylko pieniądze, ale bardzo oso­bistą relację. Nie powinni
Czytaj więcej


Realizacja marzeń

Ludziom tego typu najczęściej ze wszystkich udaje się realizować marzenia o tym, kim będą, dlatego nie jest dziwne, że w miejscu pracy zatrzymują się na dłużej. Osoby typu ESFJ bywają subordynowanymi podwładnymi, którzy szanują swoich przełożonych i stosują się do poleceń. Solidnie wypełniają swoje obowiązki, czczą autorytety i stro­nią od krytyki swoich pryncypałów. Są zadowoleni, kiedy sprawy załatwiane są szybko, sprawnie i profesjonalnie. Zwy­kłe czynności idą utartym torem według planu, a wszystko ma swoje miejsce. Lubią, kiedy wciąż są zapewniani o swojej użyteczności, a także o tym, że wszyscy ich lubią. Na spraw­dzanie tych faktów poświęcają wiele energii. Jeżeli nie otrzymują zapewnień w
Czytaj więcej


ESFJ-ostrożność i przezorność

Nieobca jest im ostrożność i przezorność. Mają tendencję do pesymistycznych przewidywań co do rozwoju wydarzeń, a ich niepokój jest tak autentyczny, że aż zaraźliwy. Jeżeli nie chcą, aby ludzie od nich stronili, powinni nauczyć się trochę panować nad swymi złymi przeczuciami. Otoczenie może w nich widzieć wrony, które kraczą, aby rzeczywiście przywołać nieszczęście lub plagę. ESFJ potrafi wyrazić swe zdumienie i wręcz zawód, że tym „nieodpowiedzialnym elementom” znowu się udało i nie dostali nauczki. Bardzo trudno jest im przyznać się do problemów dotyczących relacji z ludźmi, na których im zależy. Niełatwo jest im pogodzić się z pomyłkami w tej kwestii.
Czytaj więcej


ESFJ- menedżerowie

W roli menedżerów odznaczają się kilkoma ciekawymi cechami. Po pierwsze — trudno znaleźć kobietę tego typu na wysokim lub nawet średniego stopnia stanowisku kie­rowniczym. Jak wiemy, ESFJ należy do tradycjonalistów, którzy uważają zarządzanie za męską sprawę. Przedstawiciel­ki płci pięknej tego typu często odrzucają propozycje awansu i z ulgą przekazują je mężczyznom. Dzieje się to nawet w zawodach, w których kobiety dominują — w szkolnictwie, służbie zdrowia itp. Takie postępowanie może kobiety inne­go typu doprowadzać do pasji, mogą powiedzieć na przy­kład: „Jak ty możesz godzić się na coś takiego, my nie chcemy, aby rządził nami jakiś facet!”. adminHej! Fajnie, że tu jesteś!
Czytaj więcej


Nie odrzucaj możliwości awansu

Mężczyźni z tej grupy zachowują się inaczej. Przeważnie nie odrzucają możliwości awansu, ponieważ zgodnie z tra­dycyjnym podejściem postrzegają to jako typowo męskie za­danie. Osobie niezorientowanej, z jakim typem osobowości ma do czynienia, mogą się w roli szefa wydawać przedziwną osobą. W towarzystwie mężczyzn dają upust swym męskim cechom w mowie i w działaniu, a w towarzystwie kobiet potrafią zachować się nienagannie i zgodnie z etykietą. Jak wytłumaczyć tę sprzeczność u człowieka, który z chłopakami strzeli sobie kielicha, a za chwilę już jest wzorem kultury i ogłady? Nie jest to ani schizofrenia, ani hipokryzja. Z punktu widzenia ESFJ to spójny i
Czytaj więcej


Zalety ESFJ jako menedżera

Zalety ESFJ jako menedżera są liczne i różnorodne. Są staranni, punktualni, odpowiedzialni i produktywni, a także zainteresowani innymi. Potrafią znaleźć równowagę pomię­dzy kierowaniem procesem produkcji, czyli przede wszystkim ludźmi, a wypełnianiem zadań, czyli produktem. Potrafią rozpoznać, kiedy należy popuścić, a kiedy przycisnąć, kiedy ludzi trzeba zostawić w spokoju, a kiedy interweniować. Ich rola kierownika jest przepełniona poczuciem obowiązku, lo­jalnością i moralnością, których oczekują też od pozostałych współpracowników. Oddanie pracy osiąga takie rozmiary, że można powiedzieć o nich z lekką przesadą, że wzięli z fir­mą ślub. adminHej! Fajnie, że tu jesteś! Mam na imię Izabela i jestem studentką ekonomii na Uniwersytecie
Czytaj więcej


„Każdy kij ma dwa końce”

Jednak każdy kij ma dwa końce i ich zalety mogą okazać się niekorzystne. Ludzie mają skłonność do wykorzystywania ich dobroci i łatwowierności. W trudnej sytuacji przyciśnięty do muru ESFJ ma skłonności do ustępowania nawet tam, gdzie należałoby walczyć. Może to mieć dwojakie konse­kwencje — po pierwsze może być to pretekstem do kolejnego wykorzystywania ich dobroci i słabości, a po drugie odczują to jako porażkę i wściekłość i będą kompensować to poza pracą. To właśnie EFSJ najczęściej udaje, że nic się nie stało, zrobi kawę dla wszystkich lub zafunduje piwo, bo przecież nadal jesteśmy przyjaciółmi. Chce załagodzić sytuację i za­pobiec konfrontacji.
Czytaj więcej


Uporaj się z faktem danej sytuacji

Dla ESFJ konieczne jest uporanie się z faktem, że brak zgodności, nieporozumienia i konflikty są zupełnie na miejscu. Z dłuższej perspektywy o wiele bar­dziej pomocne jest utrzymywanie swojego stanowiska niż ustępowanie ze swoich pozycji w imię idyllicznej harmonii i współpracy. Dzieje się tak wówczas, kiedy ktoś tylko tupnie lub wrzaśnie — ESFJ wpada w popłoch. Bardzo istotną umie­jętnością, która przydałaby się ESFJ nie tylko w pracy mene­dżera, jest podejście do konfliktów. Musi umieć je rozwiązy­wać, a nie omijać! Należy mu przypominać, że konfrontacje są sposobem na twórczą pracę i zwiększenie wydajności, a w większości przypadków nie są skierowane przeciwko jego
Czytaj więcej