logo

Archive for the ‘Przedsiębiorczość w AgroBIZNESIE’ Category:

Prowadzenie rozmów i weryfikacja danych

Rozmowy są procedurą bardzo czasochłonną, a prowadzący jest czasem równie zdenerwowany jak kandydat. Celem rozmowy jest wybór odpowiedniego kandydata spośród zakwalifikowanych wstępnie po wypełnieniu formularza podania o pracę. Przeprowadzenie rozmowy będzie łatwiejsze, jeżeli do niej się przygotujemy, zwłaszcza układając konkretne pytania: „Jakie są Pana(i) kwalifikacje zawodowe?” „Na czym polegała Pana(i) ostatnia praca?” „Dlaczego chciał(a)by Pan(i) pracować u nas?” „Co może nam Pan(i) zaproponować?” itp. Pamiętaj, że ty także jesteś oceniany. Zgłoszenie się na rozmowę wcale nie oznacza, że kandydat przyjmie tę pracę jeśli zostanie wybrany. Pozwól kandydatowi zadawać pytania dotyczące pracy, spodziewanych korzyści i samej firmy.Uzyskałeś informacje dotyczące poprzedniej pracy
Czytaj więcej


Wybór kandydata i wynagrodzenie

Poświęciwszy wiele godzin na wybór kandydata, możesz zawęzić listę do 2-3 najlepszych. Zaproś ich na rozmowę wstępną, a potem nawet na drugą czy trzecią. Wreszcie dokonaj ostatecznego wyboru. Najlepiej zadzwoń do wybranej osoby i przedstaw jej ofertę pracy – jest to najlepszy sposób, gdyż w przypadku, jeśli osoba ta przyjęła już inną pracę lub zdecydowała się odrzucić twoją propozycję, możesz natychmiast skontaktować się z następną z listy. Zatrudniwszy kogoś, powinieneś od razu poinformować na piśmie pozostałych kandydatów, że stanowisko zostało już zajęte. Dobrze jest przechowywać zgłoszenia innych kandydatów mogą przydać się w przyszłości.W rozdziale 20 omówiliśmy różnicę między pensją a
Czytaj więcej


Opis i ocena stanowiska pracy

Opis stanowiska pracy. Możliwe jest, że będziesz potrzebował więcej niż jednego pracownika. Mogą oni, lecz nie muszą, wykonywać podobne prace. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą budowlanym, prawdopodobnie zatrudnisz 6 osób w pełnym wymiarze godzin; w pierwszym tygodniu budowaliby oni konstrukcję domu, w drugim zakładali instalacje, w trzecim prowadziliby prace wykończeniowe. W tym przypadku opis stanowiska pracy wyglądałby co tydzień inaczej. Wyobraź sobie teraz, że otwierasz sklep. Oprócz sprzedawców musisz zatrudnić zaopatrzeniowca i księgowego. Te stanowiska wymagają wyższych kwalifikacji, a zatem muszą być lepiej opłacane. Dla każdej firmy należy określić konieczne w niej stanowiska pracy.Ocena stanowiska pracy. Opis każdego stanowiska pracy w twojej
Czytaj więcej


Wycena stanowiska pracy

Wycena stanowiska pracy. Ustaliwszy relatywną wartość każdego stanowiska pracy w twojej firmie musisz zdecydować, jak wysoka będzie pensja. Poziomy płac bywają różne w różnych częściach kraju i są kształtowane przez wiele czynników, od popytu po koszty utrzymania. Najlepszą metodą określenia skali płac jest zapoznanie się ze skalą płac w okolicy, gdzie znajduje się firma. Można także zwracać się do różnych instytucji związanych z przedsiębiorczością. Możesz także przedyskutować poziom płac z osobami prowadzącymi podobną działalność. Porównaj informacje z różnych źródeł, a otrzymasz obraz przeciętnej wysokości płac w twoim regionie. Następnie musisz określić rozpiętość płac dla danego stanowiska. Wielu pracodawców ustanawia poziom
Czytaj więcej


Świadczenia dodatkowe

Świadczenia dodatkowe. Omówiliśmy właśnie kwestię zapłaty podstawowej i możemy prząść do problemu świadczeń dodatkowych, które także przedstawiają istotny wzrost kosztów dla pracodawcy i nie mogą być pominięte zarówno z prawnego jak i etycznego punktu widzenia. Według badań przeprowadzonych przez Izbę Handlu USA w 1986 świadczenia dodatkowe obejmowały 31,7% wydatków na wynagrodzenie rocznie. Wielu kandydatów wybierając pracę kieruje się także oferowanymi świadczeniami dodatkowymi. Niektóre świadczenia, jak np. w Polsce wpłata na ZUS, są obowiązkowe (zobacz rozdział 16).Bardziej szczegółowe aspekty tego problemu wyjaśnić ci może prawnik. Świadczenia możemy podzielić na ogólne i opcjonalne. Świadczenia ogólne. Świadczenia ogólne są oferowane przede wszystkim pracownikom.
Czytaj więcej


Zatrudnianie pracowników sezonowych

Wyobraź sobie, że twoja firma musi nagle zwiększyć wydajność. Być może jest to związane z sezonem lub większą ilością zamówień. W tej sytuacji mógłbyś zaproponować swoim pracownikom nadgodziny, lecz na dłuższą metę może okazać się to zbyt kosztowne. Możesz wówczas rozważyć zatrudnienie pracowników sezonowych. W USA istnieją specjalne firmy, które zajmują się wynajmowaniem pracowników sezonowych. Ta procedura ma wiele zalet dla pracodawców, którym nie opłaca się zatrudnić stałego pracown;ka. W ten sposób angażujesz firmę, a nie osobę fizyczną i płacisz firmie, która jest odpowiedzialna za płacę, podatki, ubezpieczenie itp. zatrudnionego. Ty zaś nie tracisz czasu i pieniędzy na szukanie i
Czytaj więcej


Satysfakcja pracownika z wykonywanej pracy

Omówiliśmy wynagrodzenie pracowników zarówno w gotówce jak i w innych świadczeniach. Teraz zajmiemy się innymi metodami zwiększania zadowolenia pracownika z wykonywanej przez niego pracy w twojej firmie. Przeprowadzono wiele badań naukowych na temat wpływu zadowolenia pracownika na wydajność pracy. Wyniki zawsze prowadzą do jednego wniosku: wzrost satysfakcji z pracy powoduje wzrost wydajności. Oto kilka sprawdzonych sposobów postępowania, które wraz z odpowiednim wynagrodzeniem finansowym spowodują wzrost pozytywnej opinii o pracy: uczciwa i konsekwentna ocena pracy, sprawiedliwe i obiektywne wymagania, zachęta do kształcenia się poprzez dodatkowe programy szkoleniowe i kursy, szczere wyrażanie opinii w kontaktach z pracownikami i równie szczere rozmowy między
Czytaj więcej


Inicjatywy mające wpływ na motywację pracownika

Niektóre firmy wykazują ponadto następujące inicjatywy które, nie pozostają bez wpływu na motywację pracownika: programy oszczędnościowe, rekreacja, rabat, stypendia, pożyczki,udział w zyskach, samochód służbowy, zwrot wydatków własnych, miejsce na parkingu, porady prawne, dodatkowy urlop, opieka nad dziećmi, prestiżowe stanowisko, ruchomy czas pracy, członkostwo w związkach, praca w grupach zawodowych Zadowolenie twoich pracowników to zarówno oszczędność jak i zysk dla firmy. Zadowoleni pracownicy chętnie pozostają w tej samej firmie latami, co pozwala na uniknięcie kosztownej nieustannej rotacji personelu pochłaniającej czas i wymagającej ciągłego szkolenia nowicjuszy. Pracownicy zadowoleni ze swojej pracy wykonują ją lepiej, co oznacza większą wydajność firmy. Dobre zdanie pracowników
Czytaj więcej


Problem ryzyka w interesach

Rozpoznanie ryzyka występującego przy prowadzeniu firmy i opracowanie; strategii mającej na celu jego zmniejszenie. Przedsiębiorca to osoba, która bierze na siebie ryzyko związane z prowadzeniem firmy i do pewnego stopnia steruje tym ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem jest bardzo ważnym czynnikiem jaki każda firma osiągająca sukces bierze pod uwagę w swoich planach. W tym rozdziale omówimy ryzyko związane z zakładaniem firmy, metodę porównywania potencjalnego ryzyka i potencjalnych zysków, a także rozpatrzymy kilka przypadków firm, które zbankrutowały. Rozdział ten zawiera także test, który pozwoli ci ocenić, czy jesteś osobą chętną do podejmowania ryzyka. Omówimy także metody przenoszenia ryzyka za pomocą różnego rodzaju ubezpieczeń.
Czytaj więcej


Praca bez perspektyw-analiza

Jako uczeń szkoły średniej Bob zarabiał strzygąc trawniki sąsiadów. Lubił pracować na dworze, a patrzenie na świeżo skoszony, dobrze utrzymany trawnik przynosiło mu wiele satysfakcji Ojciec Jima, kolegi Boba ze szkoły, był właścicielem firmy strzygącej trawniki i zaproponował chłopcom pracę gdy skończyli oni szkołę. Na początku sądził, że jest to wielka szansa i udowodnił sam sobie, że jest dobrym pracownikiem. Wielu klientów firmy Edwartfs Lawn Care wyrażało się z uznaniem o jego pracy. Zaproponował on także kilka usprawnień, dzięki którym zwiększył się zysk firmy. Lecz jego zadowolenie zaczęło jednak maleć. Ponieważ ojciec Jima był właścicielem firmy, Jim wykonywał coraz bardziej
Czytaj więcej