logo

Archive for the ‘Przedsiębiorczość w AgroBIZNESIE’ Category:

Kluczowy pracownik-analiza

Przed Donem Conneliym, akwizytorem ubezpieczeniowym, pojawiła się okazja kupna firmy ubezpieczeniowej. Oznaczało to, że może on kupić budynek, w którym mieściło się to przedsiębiorstwo oraz przejąć jego stałą klientelę wywodzącą się ze środowisk rolniczych. Ta sytuacja przedstawiała wiele zalet, lecz Don zdawał sobie sprawę, że będzie musiał sprostać oczekiwaniom swoich klientów co najmniej w takim samym stopniu jak jego poprzednik. Don mial spędzać większość czasu w terenie, sprzedając polisy ubezpieczeniowe i rozpatrując roszczenia klientów. Potrzebował więc kogoś, kto przejąłby prowadzenie biura, dokumentacji i korespondencji. Co więcej taka osoba byłaby łącznikiem między Donem a jego klientami. Don wiedział, że będzie ona
Czytaj więcej


Pracownik przez ogłoszenie- analiza

Zamiast poszukiwać pracownika przez ogłoszenie, Don wolał porozmawiać z kilkoma osobami reprezentującymi lokalną społeczność, wspomniał, że szuka osoby wywodzącej się ze środowisk wiejskich, która rozumiałaby potrzeby jego klientów, będących głównie rolnikami. Ktoś wymienił nazwisko Maralyn Turner jako osoby, która mogłaby być odpowiednią kandydatką na to stanowisko. Jej życiorys zawierał informacje o pracy w bankowości przed urodzeniem dziecka. Doświadczenie Maralyn obejmowało także pracę korektorki, księgowej i kasjerki. Ponadto pracowała ona jako asystentka w rejonowym biurze skarbowym oraz jako sekretarka i skarbnik w organizacji zrzeszającej ochotników. Don skontaktował się z Maralyn. Okazało się, że nie tylko wychowała się ona na farmie, lecz
Czytaj więcej


Nieporozumienie-analiza

Laura Winters ukończyła w college’u kurs korespondencji handlowej, który obejmował także obszerną naukę pisania życiorysów. Później, zdając sobie sprawę, że nie każdy posiada wystarczające umiejętności pozwalające na napisanie dobrego i przekonującego życiorysu, Laura założyła firmę udzielającą porad poszukującym pracy, którzy zapłaciliby za poprawnie napisany życiorys. Laura stwierdziła, że w jej mieście istnieje popyt na ten rodzaj usług. Gdy zadowoleni klienci zaczęli dobrze się wyrażać o wkładzie Laury w ich] zakończone sukcesem poszukiwanie pracy, ilość zamówień zaczęła być tak duża, że nie starczało jej już czasu. Nie chcąc odprawić klientów z kwitkiem, Laura zdecydowała się zatrudnić osobę, która mogłaby wykonywać zadania
Czytaj więcej


Prowadzenie kontaktów-analiza

Jednak wkrótce po tym , jak Martha przejęła prowadzenie kontaktów z drukarnią, realizacja zamówień Laury zaczęła zajmować coraz więcej czasu. Czasami Martha wracała z drukami z pustymi rękoma, wyjaśniając, że druk się opóźnia i życiorysy będą gotowe następnego dnia rano. Opóźnienie często oznaczało, że Laura musiała dzwonić do klientów i wyjaśniać im, że ich życiorys nie będzie gotowy na czas. Gdyby był to pojedynczy przypadek, można by było go pominąć, lecz opóźnienia zaczęły wydarzać się często i Laura zdecydowała się na rozmowę z właścicielem drukami. Przypuszczała, że będzie zmuszona nawiązać współpracę z inną drukarnią. Ku swojemu zdumieniu Laura odkryła, że
Czytaj więcej


Właściwa osoba do prowadzenia biura-analiza

Don zdawał sobie sprawę z tego, jak ważne jest zatrudnienie właściwej osoby do prowadzenia biura. Osobowość i pochodzenie były dla niego ważniejsze niż konkretna wiedza związana z ubezpieczeniami, gdyż tych rzeczy można się nauczyć. Sukces swojej firmy zawdzięczał w dużym stopniu wrażliwości Maralyn na potrzeby klientów. Don wolał rozejrzeć się i zasięgnąć języka wśród osób związanych z firmą niż dawać ogłoszenie do prasy. W ten sposób mógł znaleźć pracownika dzięki rekomendacjom, na których mógł polegać oraz uniknął czaso­chłonnego przeglądania stosów podań i przeprowadzania rozmów z kandydatami. Laura określiła obowiązki Marthy, nie wyjaśniła jej jednak, jak ważna jest właściwa postawa. Martha
Czytaj więcej


Kroki wstępna do wyborów pracowników

Szukanie i wybór pracowników nie są tak łatwe, jak to się nam wydaje. Zanim przeprowadzisz pierwszą rozmowę, musimy starannie się do niej przygotować. Kogo właściwie szukasz? Jakie są twoje wymagania? Czy potrzebny ci pracownik, który będzie wykonywał jedno zadanie czy kilka? Często bowiem powodem niezadowolenia pracownika jest fakt, że musi on wykonywać obowiązki, o których nie wspomniano w umowie. Musisz nie tylko wiedzieć, czego wymagasz od pracowników, lecz także co masz im do zaoferowania jako pracodawca. Może być to dobry moment do przejrzenia rozdziałów 20 i 23, gdzie zostały omówione problemy zatrudnienia, awansu, urlopów, zwolnień, zażaleń, świadczeń dodatkowych i polityki
Czytaj więcej


Aspekty zatrudnienia

Najlepszym sposobem ustalenia tych kwestii dla ciebie i twoich pracowników jest zdefiniowanie ich w formie pisemnej. Powinieneś ustalić swoją politykę wobec następujących aspektów zatrudnienia: Godziny pracy: Ile godzin w tygodniu ma pracować zatrudniony? Czy w sezonie będzie musiał pracować po godzinach? Jeżeli tak, jakie otrzyma wynagrodzenie: dodatkową zapłatę, czy dni wolne, wtedy kiedy jest mniej zamówień? Wynagrodzenie. Czy pracownicy będą otrzymywać pensję tygodniową czy miesięczną? Czy zaproponujesz im prowizję? Premię roczną? Jak i kiedy będzie miała miejsce wypłata? świadczenia dodatkowe. Czy pracownicy otrzymają zniżki przy zakupie produktów i usług firmy? Czy zapewnisz im ubezpieczenie zdrowotne i/lub ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
Czytaj więcej


Aspekty zwolnienia z pracy

Zwolnienia: Jak rozwiążesz problem zwolnień i urlopów okolicznościowych? Czy zezwolisz swoim pracownikom na pewną liczbę dni, kiedy będą mogli być nieobecni bez uprzedzenia? Jak zareagujesz, gdy pracownik poprosi o trzymiesięczny urlop w okresie wzmożonej działalności firmy? Jak wygląda kwestia urlopów macierzyńskich i zwolnień dla ojców? Szkolenie: Czy będziesz sam szkolił pracowników, czy będą też to robić osoby zajmujące się zarządzaniem? Czy po skończonym szkoleniu zaoferujesz podwyżkę? Jak ocenisz skuteczność szkolenia? Emerytura: Jakie dodatkowe świadczenia zaproponujesz byłym pracownikom na emeryturze? Czy zaproponujesz plan inwestycji dla tych, którzy chcieliby zainwestować w firmę część swoich oszczędności? Jeśli tak, kto będzie zarządzał tym planem?
Czytaj więcej


Twoje oczekiwania przy zatrudnieniu

Przy zatrudnianiu pracownika twoim celem jest połączenie umiejętności kandydata z potrzebami stanowiska pracy. Aby tego dokonać, musisz najpierw dokładnie wiedzieć, jakie warunki ma spełniać kandydat. Powinieneś także przeanalizować konkretne obowiązki. Gdy tylko opracujesz opis obowiązków na danym stanowisku, sporządź listę . umiejętności, jakie musi posiadać kandydat, aby je wykonywać. Możesz także sporządzić hierarchię umiejętności, w kolejności od tych, które są absolutnie konieczne, do takich, które mogą okazać się przydatne lecz nie są absolutnie niezbędne. W miarę wydłużania się listy maleją szanse na znalezienie idealnego kandydata. A zatem musisz zdecydować, który z kandydatów jest najbliższy spełnieniu twoich oczekiwań. adminHej! Fajnie, że
Czytaj więcej


Projekt formularza podania o pracę

W rozdziale 23 zaprezentowano uproszczony formularz podania o pracę. Oczywiście możesz go zmodyfikować odpowiednio do swoich potrzeb i rodzaju pracy, jaką ma wykonywać kandydat. Formularz powinien zawierać pytania wystarczająco dokładne, by dawały obraz umiejętności kandydata, ale powinien być też przejrzysty, by można było szybko znaleźć potrzebną informację. Musisz także pamiętać, że zadając pytania nie możesz przekroczyć pewnych ustalonych prawnie granic. (Ma to zastosowanie zarówno do pytań pisemnych jak i ustnych.) Na przykład w USA potencjalny pracownik jest chroniony przez następujące ustawy: Civil Rights Act z 1964. Ustawa ta zakazuje dyskryminacji ze względu na płeć, kolor skóry, religię lub pochodzenie. Public
Czytaj więcej