Różne umiejętności i hobby

ENTP mają najróżniejsze hobby i umiejętności w zupełnie nieoczekiwanych dziedzinach. Na te tematy nie rozmawiają zwykle ze swoimi współpracownikami i nie starają się ich w tych dziedzinach edukować. Chętnie utrzymują stały krąg przyjaciół i znajomych. Interesują się ich poglądami, przemy­śleniami i pomysłami. Chętnie spotykają się z nimi bez szcze­gólnego powodu. Można z nimi dość dobrze współistnieć, lepiej w pracy niż w domu. Jeżeli nie są ironiczni i krytyczni, potrafią być wielkoduszni.

Typy ososbowości dla menedżerów

Cechy potrzebne do prowadzenia firmy

Bycie twórczym. Czy lubię robić coś w nowy sposób? Dostrzec zmianę w rutynowej procedurze?

Niezależność. Czy odczuwam silną potrzebę uznania czy wolę robić coś sam? Czy to, że zadanie jest ambitne jest dla mnie wystarczającą motywacją?

Zdrowie. Czy cieszę się dobrym zdrowiem i jestem energiczny?

Zorganizowanie. Czy prowadzę dobre notatki? Czy zawsze znajduję swoje rzeczy, kiedy ich potrzebuję? Czy w moim pokoju panuje porządek? Czy potrafię gromadzić informacje na bieżąco?

Rozplątywanie problemów. Czy sprawia mi przyjemność, kiedy problem jest dla mnie wyzwaniem? Czy potrafię wymyślić jak coś zrobić mimo przeszkód? Czy umiem analizować sytuację?

Przedsiębiorczość w AgroBIZNESIE

Sprzedaż akcji inną metodą

Sprzedaż akcji Inną metodą przeprowadzenia częściowej sprzedaży jest utworzenie spółki akcyjne i sprzedaż akcji. Spółka akcyjna musi wykazać się określonymi wynikami finansowymi nim będzie mogła sprzedawać swoje akcje na giełdzie. Jednak zawsze można założyć spółkę akcyjną o umiarkowanych rozmiarach – w przypadku stanu Indiana, USA, kapitał firmy musi wynosić co najmniej tysiąc dolarów, w Polsce – 100 000 nowych zł. Akcje są emitowane po cenie nominalnej, która może, ale nie musi być ich ceną rynkową. Jako właściciele udziałów, rozpatrzmy nasze pierwotne pytanie. Czy wartość osobista jest dla nas wyższa od wartości rynkowej? Jeżeli wartość osobista jest niższa, często firma jest sprzedawana. W większości małych firm udziały są skoncentrowane i rzadko są one wystawiane na sprzedaż. W przypadku spółki akcyjnej podejmowanie decyzji następuje wolniej, ponieważ akcjonariusze głosują nad sprawami polityki firmy oraz wybierają zarząd i sugerują mu pewne kwestie. Odpowiedzialność jest podzielona między wszystkich akcjonariuszy, w wysokości do wartości posiadanych akcji.

Przedsiębiorczość w AgroBIZNESIE

Sprzedaż z utworzeniem spółki

Czasem przedsiębiorca decyduje, że najlepszym rozwiązaniem dla jego firmy jest sprzedaż częściowa. W tym wypadku mamy do czynienia z dwoma rozwiązaniami: ze sprzedażą udziałów w spółce lub sprzedażą akcji.

Sprzedaż z utworzeniem spółki Częściowa sprzedaż firmy z przekształceniem jej w spółkę jest dla właściciela szansą na podwojenie kapitału firmy. Ponadto połączone siły dwóch właścicieli to także podwojenie umiejętności menedżerskich. Sprzedaż dzieli zarówno odpowiedzialność za firmę jak i obciążenie pracą. Sprzedaż częściowa sprawia jednak, że decyzje podejmowane są wolniej, ponieważ większa ilość ludzi jest w nie zaangażowana. Podkreślamy, że każdy przedsiębiorca zakładający spółkę powinien zawrzeć pisemną umowę z pozostałymi wspólnikami, która określi szczegółowo postępowanie w przypadku rozwiązania spółki. Część ryzyka może zostać przeniesiona na ubezpieczenie. Wielu właścicieli spółek opłaca ubezpieczenie na życie, z których odszkodowanie w wypadku śmierci wspólnika otrzymują jego spadkobiercy, co zaspokaja ich roszczenia. Pozostali wspólnicy mogą bez przeszkód kontynuować działalność bez obaw o wymuszoną sprzedaż.

Przedsiębiorczość w AgroBIZNESIE

Zmiana kontroli nad firmą

Zmiana kontroli nad firmą jest wynikiem zmiany w jej strukturze. Przekształcenie firmy jednoosobowej w spółkę pociąga za sobą rozszerzenie zarządzania firmą na pozostałych wspólników. Natomiast zamiana firmy w spółkę akcyjną oznacza przekazanie władzy w firmie radzie nadzorczej, o której działaniach decydują głosy akcjonariuszy. Podział majątku firmy. Zmiana w strukturze firmy może nastąpić po to, by podzielić jej majątek, na przykład kiedy jeden ze wspólników umiera i trzeba zadysponować jego udziałami. Jeżeli nie dokonano żadnych wcześniejszych ustaleń, a spadkobierca np. zechce wycofać swój udział, taka operacja może być katastrofalna dla firmy, gdyż nagłe wycofanie dużej części kapitału może postawić firmę w niebezpiecznej sytuacji. Prześledzimy ten problem na przykładzie Howarda, który został jednym z właścicieli „Exeter Grain”. Howard założył firmę „Exeter Lumber Company” wraz ze swym dobrym przyjacielem Michaelem, który był ekspertem w dziedzinie stolarstwa i specjalistą menedżerem. Howard i Michael założyli firmę w formie spółki, posiadając wszystkie udział)’. Po kilku latach działalności firmy, która przyniosła zyski, Michael zmarł i Howard sam miał prowadzić firmę. Ponieważ jednak przedtem zajmował się tym tylko w okresach największego ruchu, sprzedał swoje udziały i kupił udział w firmie „Exeter Motors”, nadal pozostawiając aktywne zarządzanie innym. Jak pamiętamy, „Exeter Feed and Grain” była „produktem ubocznym” „Exeter Motors”. Howard przedkładał bowiem zarządzanie swoimi pięcioma farmami nad codzienne zajmowanie się firmą.

Przedsiębiorczość w AgroBIZNESIE

Przeprowadzka i rozwój

Mały sklep z towarami żelaznymi był dość łubiany przez okolicznych mieszkańców z powodu urozmaiconej oferty. Jednak mieścił się on w małym pomieszczeniu, wręcz zawalonym towarem; ponadto często klienci pytali o produkt, którego nie było w sklepie z braku miejsca. Dodatkowo niekorzystny był fakt, że w centrum miasta trudno było znaleźć miejsce do parkowania. Po długich rozważaniach właściciele zdecydowali się przenieść sklep w miejsce przy obwodnicy, gdzie wybudowali nowy budynek o kilku piętrach, co pozwoliło na rozszerzenie oferty. Ta decyzja okazała się dobrym posunięciem. Odpowiednio duży parking spowodował zwiększenie ruchu w sklepie.

Przedsiębiorczość w AgroBIZNESIE

Kursy komputerowe

Kursy komputerowe. Wiele szkół i firm organizuje rozmaite kursy komputerowe, np. „Jak skomputeryzować małą firmę”. Jeżeli jakaś instytucja oferuje takie kursy w pobliżu twojego miejsca zamieszkania, poświęcenie na nie trochę czasu i pieniędzy może okazać się rozsądną decyzją. Opowiedz prowadzącemu o swoich zainteresowaniach – pomoże on wybrać ci najodpowiedniejszy program kursu. Zapisanie się na taki kurs pozwala na poświęcenie odpowiedniej ilości czasu umiejętnościom, jakie chcemy opanować. Niektórzy autorzy tej książki zakupili skomplikowany komputer, lecz w obliczu pilnej terminową pracy powrócili do starszego, prostszego modelu. Natomiast pisanie tą książki stało się bodźcem do zaznajomienia się z bardziej zaawansowanym systemem.

Sieci komputerowe. Rozważając zakup komputera można także brać pod uwagę możliwość podłączenia się do sieci i baz danych, dzięki którym możemy otrzymać najbardziej aktualne informacje. W USA istnieją specjalne sieci dla rolników, które dostarczają informacji o sytuacji cenową na rynku i pogodzie, czasem bardzo cennych przy zarządzaniu firmą. Jest to tylko jedna z wielu baz danych. Za pomocą sieci można także przekazywać wiadomości innym użytkownikom sieci (tzw. poczta elektroniczna). Urządzenie zwane modemem pozwala na podłączenie się do sieci za pośrednictwem linii telefonicznych. Teoretycznie można uzyskać połączenie z każdym innym komputerem wyposażonym w modem.

Przedsiębiorczość w AgroBIZNESIE

Komputery są genialnymi rachmistrzami

Komputery są genialnymi rachmistrzami Ich możliwości w dziedzinie wykonywania zarówno prostych jak i zawiłych obliczeń są niebywałe. W ciągu sekund liczą działania, które nam zajęłyby wiele godzin Komputer może powtarzać te same operacje nieskończenie wiele razy, zaś człowiek szybko się nimi męczy i zaczyna popełniać błędy. A zatem, jeśli mamy do wykonania powtarzające się obliczenia, komputer zaoszczędzi nam sporo czasu Wystarczy tylko skorzystać z oprogramowania finansowo- księgowego.

Jakie zadania moie wykonać komputer? Gdy podejmujemy decyzję o kupnie komputera bardzo istotne jest ustalenie rodzaju pracy, jaka jest wykonywana w twojej firmie, a którą komputer robiłby szybciej. W miarę rozwoju techniki komputerowej liczba programów wykonujących różne potrzebne w firmie zadania wzrasta i dotyczy to wszystkich typów komputerów. Na tym etapie dobrze jest zasięgnąć opinii osoby, która orientuje się zarówno w dziedzinie komputerów jak i w rodzaju prowadzonej przez ciebie działalności. Honorarium dla takiej osoby jest rozsądniejszą inwestycją niż pochopny zakup.

Przedsiębiorczość w AgroBIZNESIE

Kroki do żądania odszkodowania

Twoje obowiązki nie kończą się w momencie wykupienia polisy. W przypadku wystąpienia szkody musisz jeszcze podjąć odpowiednie kroki składając żądanie odszkodowania.

Powiadomienie o szkodzie Najszybciej jak to tylko możliwe musisz poinformować agenta ubezpieczeniowego o powstaniu szkody. Opóźnienie może spowodować komplikacje w odebraniu odszkodowania. Ponadto czas staje się ważnym czynnikiem, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe musi przeprowadzić dochodzenie, np. w przypadku podpalenia.

Dowód wystąpienia straty. Strata musi być udokumentowana. Ważne jest przechowywanie wszystkich dokumentów świadczących o tym, że kwestionowany przedmiot faktycznie znajdował się w posiadaniu twojej firmy i został zniszczony lub uszkodzony. Powinieneś przechowywać spis inwentarza, rachunki i tego rodzaju dokumenty. Jeżeli w grę wchodzą choroba lub wypadek, potrzebne będzie świadectwo lekarskie.

Wybór sposobu wypłaty odszkodowania. Jeżeli nie zostało to określone w umowie, towarzystwo może zaproponować ci wypłatę gotówką lub pokrycie kosztów naprawy lub wymiany.

Arbitrai W przypadku małych strat agent sam może rozpatrzyć szkodę i wypłacić odszkodowanie. Jednak gdy mamy do czynienia z dużą stratą, towarzystwo może wysłać przedstawiciela, który wyceni szkodę. Jeżeli oszacowana przez ciebie szkoda nie pokrywa się z orzeczeniem rzeczoznawcy, musisz uciec się do postępowania arbitrażowego. Wówczas ty i towarzystwo przedstawicie swoje opinie niezależnemu rzeczoznawcy i podporządkujecie się jego decyzji.

Przedsiębiorczość w AgroBIZNESIE

Inne czynniki dotyczące wyboru ubezpieczenia

Koszt Koszt pokrycia ubezpieczeniowego może zmieniać się w zależności od towarzystwa. Nie obawiaj się dokładnie sprawdzić cen w kilku z nich. Porównania bywają mylące. Jedno z towarzystw może oferować niskie składki, inne zaś wypłacać dywidendy. Jeszcze inne może wydawać się najtańsze, ale nie zaspokajać w wystarczający sposób roszczeń klientów.

Elastyczność. Czy firma oferująca polisę niedokładnie odpowiadającą twoim potrzebom jest skłonna ją przystosować? Jeżeli twoja firma ma niezwykłe potrzeby, wykupienie klauzuli dodatkowej do już istniejącej polisy może być mniej kosztowne niż zakup innej polisy, która pokrywa więcej niż jest to niezbędne.

Stabilność. Nie powierzaj ubezpieczenia twojej firmy towarzystwu, które nie jest finansowo bezpieczne. W USA jest wydawana publikacja Best’s Insurance Reports podająca stabilność i wypłacalność towarzystw ubezpieczeniowych. Niskiej jakości ubezpieczenie jest ryzykiem, na które nie możesz sobie pozwolić.

Zakres. Jedną z zalet korzystania z usług agenta ubezpieczeniowego jest uniknięcie ubezpieczenia tej samej rzeczy dwa razy. Opłacanie dwóch składek ubezpieczających to samo nie ma sensu, ponadto wiele polis zawiera klauzulę mówiącą że odszkodowanie nie będzie wypłacone, jeżeli przedmiot, na który opiewa polisa ubezpieczony jest przez inną polisę. Nagle możesz znaleźć się pośrodku debaty między dwoma towarzystwami ubezpieczeniowymi, z których żadne nie będzie chciało uregulować twoich roszczeń.

Przedsiębiorczość w AgroBIZNESIE

Wrażenie miękkości i niemęskości

U mężczyzn tego typu podobne zachowanie i preferencje uczuciowe mogą stwarzać wrażenie miękkości i niemęskości. Mogą to naprawić w ten sposób, że opanują swoją odwrotną stronę — ocenianie (J) — i będą konsekwentnie poświęcać uwagę temu, co zaczęli, ponieważ mężczyźni powinni do­trzymywać słowa. Jeżeli ci ludzie uświadomią sobie swoje wady i zalety, to, w czym są dobrzy i do czego się nie nadają, to mają zapewniony doskonały rozwój kariery. Mogą ją pogorszyć tylko swoim zbyt ostrym językiem.

Typy ososbowości dla menedżerów

Jeżeli przychodzą trudne chwile

Jeżeli przychodzą trudne chwile — napięta sytuacja, termin lub innego rodzaju naciski — to najchętniej wzięliby nogi za pas. Mają najniższą ze wszystkich typów tolerancję na smutki i problemy i nawet trudno im to mieć za złe. Unikają krytycznych sytuacji tak długo, jak to możliwe. Zamiast prze­jawiać swoje niezadowolenie, robić zamieszanie albo stawiać aktywny opór — udają, że o niczym nie wiedzą lub że to ich nie dotyczy, i wykorzystują pierwszą okazję, aby czmych­nąć i zająć się czymś, co da im większą możliwość zabawy.

Typy ososbowości dla menedżerów

Omdlewanie z euforii

To właśnie ESFP klęczą w zachwycie nad śmier­telnie bladym ręcznikiem w telewizyjnej reklamie proszku do prania lub omdlewają z euforii, otrzymując ubezpieczenie na życie, chrupią z rozkoszą jeden z darów ziemi i robią wniebowziętą minę przy wymienianiu nazwy nowej marga­ryny. Prawdopodobnie jakiś ESFP wymyślił to charaktery­styczne dla tego typu zdanie: „To jest zbyt tanie, aby to ku­pić!”. ESFP bywają przyjacielscy i zabawni zarówno jako koledzy, jak i przełożeni. Są źródłem inspiracji i wzruszeń.

Typy ososbowości dla menedżerów

Orientacja wewnętrzna

Orientacja wewnętrzna ich wtórnej funkcji F powoduje, że przyjaciele nie domyślą się, że ESFP ma w danej chwili problemy czy kłopoty, nosi je bowiem w środku, a na zewnątrz wydosta­ną się tylko wówczas, kiedy już nie będzie mógł ich po­wstrzymać własnymi siłami. Talent i pasja, z jaką używają życia, naraża ich bardziej niż innych na różne niebezpieczeństwa. Męskie i żeńskie egzemplarze zachowują się zazwyczaj impulsywnie i stają się w ten sposób łatwym celem fizycznych i psychicznych po­kus lub nacisków. Jest mało osób, które tak jak ESFP łatwo się poddają wpływom innych. Są głównym odbiorcą reklam i kampanii.

Typy ososbowości dla menedżerów

ESFP nie znoszą izolacji

ESFP nie znoszą izolacji i samotności. Przy każdej okazji szukają towarzystwa. Przeważnie im się to udaje, bo są bardzo łubiani. Ich chęć do życia jest zaraźliwa, a swoim uśmiechem potrafią rozjaśnić niejedną twarz. Lubią się elegancko ubie­rać, znają najnowsze trendy w modzie, preferują zróżnicowa­ne, ciekawe potrawy, sami chętnie je przyrządzają dla innych. Nieoczekiwane wizyty przyjmują z uśmiechem i spokojem, chociaż w głębi duszy wiedzą, że mogą z tego powodu z czymś się spóźnić. Nie potrafią po prostu odmówić, dlate­go ludzie chętnie i często ich odwiedzają, wpadają choćby na pogawędkę, a ESFP chętnie z nimi porozmawiają.

Typy ososbowości dla menedżerów

Gorąca i optymistyczna atmosfera

ESFP- Dla ludzi o tym rodzaju temperamentu charakterystyczna jest gorąca i optymistyczna atmosfera, którą potrafią wytworzyć wokół siebie. Są przyjaźni, łatwo się z nimi współpracuje, mają urok osobisty i optymistyczny stosunek do ludzi, są elo- kwentni. To najbardziej wielkoduszny ze wszystkich typów o ulubiony wspólnik i partner. Jest ich, podobnie jak ESTP, 13%, a różnią się od nich skierowaną do wewnątrz wtórną funkcją uczuć (F). Dzięki wewnętrznemu rezonansowi potra­fią się wczuć w sytuację innych. Są bardzo wrażliwi na ich stany ducha i często funkcjonują jak konfesjonał, do którego można się wyżalić. Cechuje ich naturalna przyjaźń i otwar­tość. Znajdują w ludziach ich pozytywne strony i potrafią w nich wzbudzać dobre instynkty, dlatego na ogół nie doznają zawodu, co jeszcze bardziej wzmacnia ich panegiryczny stosunek do świata.

Typy ososbowości dla menedżerów